Prvá pomoc pri zástave srdca – fibrilácii + AED

Školenie má za cieľ ozrejmiť problematiku srdcovej zástavy a pripraviť (zorientovať) človeka v základných krokoch pri takomto incidente na pracovisku či na verejnosti, potrebných k záchrane života.

1. Srdce a jeho činnosť
2. Čo je náhla zástava srdca
3. Činnosti pri prvej pomoci
4. Reťazec prežitia
5. Kardio pulmonálna resuscitácia
6. Čo je AED a jeho použitie
7. Skúška s resuscitačnou figurínou
8. Záverečný test

Ako pomôcť pri náhlej zástave krvného obehu

null

Kontrola vedomia

Zatraste postihnutému ramenami a zavolajte naňho: „Čo je vám?“ Ak nereaguje, pokračujte ďalším krokom.
null

Kontrola dýchania

Uvoľnite dýchacie cesty záklonom hlavy postihnutého. Priložte ucho k ústam postihnutého tak, aby ste mohli sledovať aj hrudník. Dýchanie tak môžete počuť, cítiť aj vidieť. Ak pacient nedýcha normálne, pokračujte ďalším krokom.
null

Privolanie pomoci

Privolajte odbornú pomoc, popíšte jasne kde sa nachádzate a oznámte, že u postihnutého, ktorý nedýcha zahajujete resuscitáciu. (Telefónne čísla Zdravotníckej záchrannej služby: 155 alebo 112)
null

Prevádzanie resuscitácie

Nepriama masáž srdca: Priložte hranu dlane na stred hrudníka, druhú dlaň položte na prvú a spojte prsty. Oprite sa celou váhou hornej polovice tela. Stláčajte hrudník frekvenciou 100x za minútu až do hĺbky 5 cm.
null

Kontrola vedomia

Vždy po 30-tich stlačeniach vdýchnite postihnutému 2x do úst. Stlačte jeho nos palcom a ukazovákom a ťahom mu zakloňte hlavu. Ťahom za bradu druhou rukou mu otvorte ústa a vdýchnite.
null

Pokračovanie resuscitácie

Opakujte oba uvedené kroky v pomere 30 stlačení a 2 vdychov až do príchodu pomoci alebo vlastného vyčerpania. Ak je to možné. Striedajte sa pri nepriamej masáži srdca s druhou osobou. Ak z nejakého dôvodu nie je možné dávať vdychy, robte iba masáž srdca.
null

AED - Laický defibrilátor

Ak je v dosahu AED laický defibrilátor, zaistite jeho prinesenie. Prerušte resuscitáciu, aby ste mohli nalepiť elektródy a zapnite prístroj. Naďalej pokračujte podľa pokynov, ktoré vám bude prístroj dávať. Ak je všetko poskytnuté načas, potom je defibrilácia, riadený výboj do srdcového svalu najúčinnejším spôsobom, ako „reštartovať“ srdce.

Máte záujem o naše odborné školenia? Kontaktujte nás.