Lucas 3

Účinná nepriama srdcová masáž a dobrá cirkulácia vedie ku KPR zachraňujúcej život.

Systém pre nepriamu masáž srdca LUCAS je určený k zaisteniu účinných, zotrvačných a neprerušovaných kompresií pri nepriamej masáži srdca, podľa smernice ERC. Tento prístroj sa používa pri dospelých pacientoch mimo nemocnice aj v nemocničnom prostredí. Zaistenie vysoko kvalitných kompresií hrudníka bez použitia rúk umožňuje záchranárom zamerať sa na ostatné, život zachraňujúce úkony.

Systém LUCAS je radio-transparentný s výnimkou krytu a piestu, takže je ideálnym zariadením pre nepriamu masáž srdca vykonávanú v katetrizačnom laboratóriu.

vreckový prenosný ekg

Prenosný vreckový EKG

Prístroj je veľmi jednoduchou a rýchlou metódou samokontroly zdravotného stavu. Je veľmi jednoduchým spôsobom prevencie možných ochorení.

Prenosné vreckové EKG je bezkáblové, je vyvinuté pre skríning a domáce použitie pri kontrole srdcového rytmu – nenahrádza ambulantné vyšetrenie! EKG sa meria počas 30 sekúnd aplikácie na svalstve horných alebo dolných končatín. Ako alternatívu možno použiť tiež samolepiace elektródy. Výsledkami merania sú dôležité dáta pre lekára/terapeuta, vrátane dátumu a času kontroly.

Tieto údaje sú uložené v pamäti (až 30 meraní), alebo na prídavnej SD karte (až 350 meraní). Tento prístroj by nemali používať pacienti s implantovaným kardiostimulátorom alebo kardioverter defibrilátorom.

Vlastnosti: Farebný LCD displej so zobrazením pulzu a EKG, jednoduché a intuitívne používanie!

Súčasťou sú: 2 x AAA batérie, 1 GB SDRM pamäťová karta, inštruktážny manuál vrátane záručných podmienok garantovaných výrobcom (2 roky), USB kábel, doprava prístroja k zákazníkovi.

TrueCPR

Unikátny prístroj pre podporu kvality resuscitácie.

Prístroj TrueCPR pomôže vášmu tímu optimalizovať manuálnu KPR, pretože v reálnom čase poskytuje tak potrebnú spätnú väzbu pre kľúčové parametre resuscitácie. Tento prístroj navrhla spoločnosť Physio-Control, popredný výrobca technológií pre záchranárov už viac ako 50 rokov.

TrueCPR je jediným prístrojom so spätnou väzbou, ktorý je možné používať v kombinácii s defibrilátorom akejkoľvek značky a jediným prístrojom, ktorý meria skutočnú kompresiu priestoru medzi hrudnou kosťou a chrbticou. Na rozdiel od produktov využívajúcich akcelerometer, poskytuje  prístroj TrueCPR presnejšie meranie hĺbky KPR prostredníctvom vlastnej technológie TFI (triaxialfieldinduction = indukcia trojrozmerného poľa).

true cpr

Máte záujem o prístroje pre nepriamu masáž srdca? Kontaktujte nás.