Každá organizácia, ktorá zamestnáva väčší počet ľudí alebo poskytuje služby veľkému počtu klientov na jednom mieste, pracuje s riadením rizík. Najviditeľnejším prejavom takéhoto riadenia rizík sú protipožiarne opatrenia, smernice pre prípad požiaru, vyznačené únikové cesty a rozmiestnené hasiace prístroje. Významnou skupinou rizík sú tiež udalosti spojené so zdravím zamestnancov a klientov.

Rýchla pomoc

Pomôcť môžu bezprostrední svedkovia príhody, poskytnutím tzv. kardiopulmonálnej resustitácie (tiež oživovanie, či základné podpory života), ktorá slúži k podpore základných životných funkcií postihnutého. Je to súbor výkonov, ktorý umožňuje dodávku okysličenej krvi do všetkých tkanív (hlavne do mozgu – bez prísunu kyslíka bunky odumierajú už po 3 – 5 min.). Podporu životných funkcií prevádzame pri poruche alebo zástave dýchania a krvného obehu, predovšetkým pomocou nepriamej masáže srdca (masáže hrudníka). V prípade, že to umožňuje situácia a naše schopnosti, by sme mali masáž kombinovať s umelým dýchaním.

Srdcová zástava

Aj keď krvný obeh môže byť v priebehu určitého času udržiavaný a okysličovaný masážou srdca a umelým dýchaním, jediným účinným spôsobom, ako obnoviť normálny rytmus srdca je defibrilácia s pomocou priloženia dvoch širokých elektród na hrudník postihnutého a dodaním elektrického výboja. Čím skôr je pomoc dostupná (hovoríme o desiatkach sekúnd), tým väčšia je šanca na prežitie. Je to úkon, ktorý dnes môže previesť aj laik pomocou automatizovaného externého defibrilátora (AED). AED sú malé bezpečné a jednoduché prístroje vyrobené pre laické použitie. AED vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi podľa naprogramovaného  protokolu.

Kľúčovou vlastnosťou prístroja je schopnosť bezchybne analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to účelné, odporučiť prevedenie výboja. AED potom parametre pre výboj sám pripraví a užívateľa iba vyzve k jeho prevedenie stisnutím tlačidla. Princíp fungovania AED vylučuje riziko neoprávneného prevedenia výboja a teda aj poškodenia osôb zachraňujúcich, či zachraňovaných. Tieto prístroje je schopný bezpečne a efektívne použiť ktokoľvek, kto je trénovaný v ich užívaní a bol vyškolený k poskytnutiu základnej podpory života (tzv. autorizovaná osoba), známe je i použitie deťmi.

Prečo investovať do AED?

Vo väčšine vyspelých krajín sú AED prirodzenou súčasťou bezpečnostných opatrení, rovnako ako výcvik vybraných zamestnancov k ich použitiu a poskytnutiu podpory života. Verejne viditeľné sú na letiskách i na uliciach, sú však tiež v lietadlách, v hoteloch a horských chatách, v športových kluboch – skrátka všade, kde dochádza k pohybu veľkého množstva osôb alebo, kde sa pridávajú iné rizikové faktory: fyzická záťaž, stres apod.

Čakajú, aby pomohli zachrániť životy, rovnako ako čaká na svoju chvíľu airbag vo vašom aute alebo hasiaci prístroj vo vašej budove. Obe tieto zariadenia sú úplnou samozrejmosťou. Napriek tomu: Koľkokrát ste sa osobne stretli s použitím jedného alebo druhého? V kríze skrátka musia byť na mieste – vtedy je neskoro myslieť na ich obstaranie!

Pozrite si ponuku našich automatizovaných externých defibrilátorov.