Srdcová zástava môže postihnúť každého. Starého, mladého, nízkeho, vysokého, zdravého, chorého, fajčiara, nefajčiara, muža či ženu, i keď obeťami sú väčšinou ľudia s rizikovými faktormi (dedičnosť na srdcovo cievne ochorenia, cukrovka). Srdcová zástava môže byť dôsledok infarktu (upchanie niektorej z ciev srdca), silného úderu na hrudník, veľkej fyzickej záťaže, fibrilácie komôr, komorovej arytmie, pľúcnej embólie, zápalového ochorenia srdca, silného psychického šoku, výraznej hypoglykémie a ďalších príčin. Pri zástave dochádza k poruche elektrických signálov, ktoré riadia činnosť srdca, jeho rytmus sa stane náhle rýchlym a chaotickým. Komory sa začnú „chvieť a srdce nemôže ďalej pumpovať krv do tela.

Kedy vzniká?

K srdcovej zástave často dochádza pri odpočinku po fyzickom vypätí – pokles hladiny adrenalínu (športoviská, horské chaty!, ambulancie, atď.). Vybavenie takýchto priestorov defibrilátorom patrí v zahraničí už k bežným štandardom, zatiaľ čo u nás je povedomie o AED, ako aj hodnota ľudského života zatlačovaná „z ekonomických dôvodov“ do ústrania! (Vo Vysokých a nízkych Tatrách sú AED vybavené iba 2 (dva) objekty – hotely!)

Množstvo obetí srdcovej zástavy by mohlo byť podstatne nižšie, keby bol v takejto krízovej situácii k dispozícii defibrilátor – zariadenie ktoré pomocou elektrického šoku obnovuje normálny rytmus srdca. Ročne je vďaka AED zachránených na svete viac, ako 3000 ľudí.

Obrovským pomocníkom je dnes v takýchto situáciách automatizovaný externý defibrilátor (AED), ktorý prostredníctvom jednoduchých slovných pokynov dokáže viesť aj laika k bezpečnej a úspešnej záchrane ľudského života! Na Slovensku boli za obdobie ostatných štyroch rokov zachránené vďaka AED tri (známe) ľudské životy pri štyroch použitiach! Samotní zachránení, ako aj ich blízki sú najväčším dôkazom o zmysluplnosti automatizovaných defibrilátorov pre laickú verejnosť. Zhodujú sa na tom, že žiadne peniaze – náklady na AED nedokážu vyvážiť hodnotu zachráneného života.

Pozrite si ponuku našich automatizovaných externých defibrilátorov.