Napíšte nám

null
AURA TRADE
auratrade@auratrade.sk
IČO: 44733721
DIČ: 2022812550
IČ DPH: SK2022812550
null
Bankové spojenie
Číslo účtu: 4007687851/7500
IBAN: SK64 7500 0000 0040 0768 7851
SWIFT: CEKOSKBX